____________Programy matematyczne

kod  plakietka Nauczycielem jest  ten, kto  potrafi …………………z  trudnych  rzeczy   uczynić  łatwe  ”      ____________________R.W.Emerson


- – – – – – – Prezentacje matematyczne – – – – – –

Takich programów,  nigdzie nie znajdziesz.

…………………….Czy … 6 + 5 = 4 .. i ..  3 razy 4 = 5 .. ?

……………………… Co  łączy  wojskową  musztrę, ……….. z ……….. dodawaniem   liczb i  przekształceniami geometrycznymi ………………… ( np.  przesunięciami  równoległymi ) ?

…………Czy  liczb  naturalnych, wymiernych, niewymiernych, ………………………………….jest  tyle  samo ?

…………. Czy  punktów  na milimetrowym  odcinku,  ………………….. jest  mniej  niż  na  prostej ?

…………..Czy  można  dodawać ,  mnożyć   punkty ?

………………….. Czy  każda  figura  ma  pole ?

…………Czy  szkolnej  matematyce  mamy  przykłady   ……………………. struktur algebraicznych :  ………………………..grup, pierścieni, ciał, …………………….………… przestrzeni  wektorowych , przestrzeni  Banacha ?

……………. Odpowiedzi na  te  pytania  i  wiele  innych  ……………………znajdziecie  w  tych   prezentacjach.

___ _ __Moje prezentacje nie są programami ” tresującymi “     w których słyszymy  ” zrób to   i  tamto“  a wyskoczy wynik ( jak królik z  kapelusza ).

Prezentacje wskazują “ drogę do matematyki” na której samodzielnie stawiamy pytania,hipotezy i samodzielnie ” budujemy matematykę “.

__Warto by z prezentacjami zapoznali  się  szczególnie Ci, którzy chcą studiować        na kierunkach politechnicznych ( obecnie licea na ogól nie przygotowywują  do    studiowania na kierunkach, na których potrzebna jest matematyka ).


________Rolą  nauczyciela  nie  jest  przekazywanie  wiedzy, ____ tylko  kształtowanie  umiejętności ________samodzielnego  uczenia  się  przez  całe  życie.

Informacja o prezentacjach……Niezwyczajna matma…..

Programy te dedykuję uczniom, studentom i nauczycielom

……….Uczniowie,  nie  wierzcie  nauczycielom !

…. Żądajcie , by … do   głoszonych  przez  nich  tez , …………………….. przekonali Was !

Arytmetyka____ Logika ____  _Teoria zbiorów Funkcja i jej własności________ ___ Równania, układy równań ______ Algebra szkolna, ogólna_ Geometria  euklidesowa__ Geometria analityczna_______________Trygonometria _ ______ Ciągi, podstawowe własności ___ __Zbieżność  ciągów _______Granica funkcji _____________Pochodna  funkcji ________Rachunek  prawdopodobieństwa ___Liczby  zespolone______________ Szeregi ______Całki, sposoby  obliczania  całek


Przejrzysty_wykaz_ programów

_________( zobacz  koniecznie )_______

Mało  jest  ludzi, którzy  nie  mogą  opanować matematyki,  ____są  tylko  ci, którzy  trafili  na  złego  nauczyciela,                _____________ lub  nie  chcieli  się  uczy

Jeżeli  ktoś  głosi ” nauczę  Cię  matematyki “, nie  wierz  Mu.

Jest  kiepskim  nauczycielem, ale  być  może  dobrym  treserem. Dobry  nauczyciel ( korepetytor )  może Ci  tylko  pomóc ………      byś  zrozumiał  pojęcia matematyczne,  ……..……..…….   ale  nauczyć  się, każdy  musi  sam.

__Programy te, mogą  Ci  pomóc  w  zrozumieniu  matematyki. ______ tel-14 621 11 79

…………………….Apel do  życzliwych  mi  osób.

………………….. Proszę  o  polecenie  mnie znajomym, …………..szukającym  dla  uczniów  pomocy  w  nauce matematyki.DSC03133 - Kopia


_____Studenckie matematyczne impresje __________   _na temat choinki_________________

Portrety matematyków wg Brody

Polecam linki  programów  CABRI oraz GeoGebry

______Odpryski ” ___  z  I-lo i edukacji

__ ___Biskup z I L.O   ___ ** Moje  satysfakcje **  __    __   Bomba    _____ @ Twierdza  @___


kod  znaczek

_  _____”  Wtręty  ”   do__ teraźniejszości

Poseł ?___” Gdybym  …….”__ **  Aleja Lecha.K,  **


wizytMoja droga do matematyki

Dziękuję Dyrekcji firmy Control  Process, Panom, Marianowi Wiatr, Wojciechowi Wiatr, Tomaszowi Wiatr, za moje “komputerowo-internetowe życie“, oraz informatykom firmy, w tym Panu Tomaszowi Krawczykowi, za zredagowanie tej strony.