Archive for the ‘Granica funkcji’ Category

Granica funkcji,ciągłość,twierdzenia.

_______Moje (autorskie) spojrzenie                                                                    ____na granicę funkcji.

1. Definicja granicy funkcji w punkcie

2. Utrwalenie definicji granicy funkcji _________

3. Funkcja ciągła w punkcie ; ciągłość podstawowych  funkcji

4. Granica funkcji a działania na funkcjach

5.  Ćwiczenia w obliczaniu granic funkcji

6.  Granica funkcji a jej wykres ; asymptoty

7. Granice szczególnych funkcji

8. Granica funkcji w/g Cauchye’go

9.  Utrwalenia wiadomości o granicy i ciągłości funkcji