Archive for the ‘Zbieżność ciągów.’ Category

Zbieżność ciągu

__________Nietypowe  ( autorskie )                                        wprowadzenie granicy ciągu.

1. Wprowadzenie pojęcia granicy ciągu_________

2. Definicja granicy ciągu

3. Badanie granic ciągów

4. Niewłaściwa granica ciągu ; definicja, badania takich granic

5. Działania na ciągach a ich granice

6. Zbieżność ciągów arytmetycznych, geomeytrycznych

7. Tajemnicza liczba e , to granica szczególnego ciągu

8. Ćwiczenia w obliczaniu granic ciągów

9.  Granice szczególnych ciągów

10.  Dalsze twierdzenia o granicach ciągów

11. Zebranie wiadomości o granicach ciągów

12.Zbieżność  ciągu  wg  Cauchy`ego