Archive for the ‘Funkcja, podst.własn.’ Category

Funkcja, podstawowe własności.

To warto i należy sobie przypomnieć i zapamiętać.

_____ __Funkcje i ich własności.

_________I.  Podstawowe własności funkcji

1. Przyporządkowania ; wprowadzenie  do   definicji   funkcji

2. Badania przyporządkowań, które są funkcjami

3. Sposoby przedstawiania funkcji

4. Monotoniczność funkcji ; definicja, wykres, przykłady

5. Funkcje parzyste, nieparzyste ; definicje, wykresy, przykłady

6. Funkcja ograniczona ; definicja, wykres, przykłady

7. Funkcja różnowartościowa ; definicja, wykres, przykłady

8. Funkcja okresowa : definicja, wykresy, przykłady

9. Przykłady prostych  funkcji ; ich wykresy, własności

10. Badanie własności podstawowych funkcji

11. Zebranie wiadomości o własnościach funkcji

12. Odczytywanie własności funkcji z wykresu

13. Podstawowe przekształcanie wykresu funkcji

____________II.  Operacje  na funkcjach.

1. Działania na funkcjach

2. Odwracanie funkcji ; warunki, wykres, przykłady______

3. Składanie funkcji ; warunki, przykłady

_______________III.  Rodzaje  funkcji

1. Przykłady specjalnych funkcji

2. Badanie  własności  funkcji  liniowej ______

3. Badanie własności funkcji kwadratowej

4. Wielomian ; definicja, pierwiastki. działania na wielomianach__

5.  Dzielenie wielomianów ; sposoby dzielenia

6. Tabelka Hornera ; skąd taka konstrukcja ?______

7. Rozkład wielomianu na czynniki pierwsze

8. Funkcja wymierna ; definicja, działania, struktura__

9. Funkcja homograficzna ; definicja, wykres, własności

10. Funkcja potęgowa ; definicja, wykres, własności _____

11. Funkcja wykładnicza, logarytmiczna ; definicje, wykresy, włsności