Archive for the ‘"Ułamki" mojej rzeczywistości.’ Category

Abp.J.Życiński

  Przed chwilą usłyszałem niespodziewaną informację “Abp J.Życiński nie żyje”. Nie jestem człowiekiem kościoła, ale z wielkim uznaniem okazjonalnie wysłuchiwałem wypowiedzi abp J.Życińskiego.Należał do niewielu hierarchów Kościoła,którego słowa były zgodne (jak sądzę) z racjonalnie myślącymi obywatelami “naszego kraju”. 
Szlag mnie trafia,jak w tej chwili,dyżurny komentator polityczny,postpisowski eurodeputowany,M.Migalski,wypowiada, że wolałby dzisiaj nie mówić o zasługach abp J.Życińskiego,bo on (M.M.niedoszły dr politolog) nie zgadzał się z wieloma tezami wygłaszanymi przez Abp (mrówka a SŁOŃ,znaj proporcje mocium panie).

  Wspomnę o moim spotkaniu (wtedy) bp w murach I-szej “budy”. Przed aulą, przy drugich dzwiach ( w głębi korytarza ), czekałem na spotkanie z młodzieżą bp J.Życińskiego. Jakież było zdziwienie dyr. M.Kobielskiego ( mojego bezpardonowego przeciwnika ) i moje również, gdy bp pozostawiając towarzyszących Mu najważniejszych w szkole, podszedł kilkanaście metrów by się ze mną przywitać i  potem powrócić do pozostawionych przed pierwszymi drzwiami osób. Ja sam byłbym ciekaw powodu takiego gestu. Może tak nobliwie wyglądałem ? Ogłaszałem wtedy, że ” nie będę mył rąk “, by nie zmyć śladu kontaktu z biskupem J.Życińskim.

       Ze słów wygłoszonych do uczniów zapadło mi w pamięci zdanie, że “ w matematyce nie ma miejsca na demokrację ” i wypowiedzi w których nakłaniał młodzież do samodzielnego myślenia.

    Odszedł za wcześnie Wielki Autorytet Kościoła ( piszę z wielkiej litery, choć wielu “niby katolików” są Jego przeciwnikami).