Archive for the ‘Arytmetyka’ Category

Wybrane zagadnienia z arytmetyki.

______Podstawowe zbiory  liczbowe  i  działania

1. Działania  na liczbach, własności______

2. Wartość bezwzględna liczby; definicja, twierdzenia_ _____

3.  Liczby a+b_pierw_c ; działania, własności działań

4. Potęga  o  wykładniku  naturalnym ; pierwiastek ; działania

5.  Potęga  o  dowolnym  wykładniku, definicje, działania, twierdzenia

6. Logarytm ; definicja, działania,  twierdzenia

7. Aksjomatyka zbioru liczb rzeczywistych

____________Ciekawa, niezwyczajna arytmetyka.

1. Ciekawe mnożenie liczb na palcach

2. Mnożenie liczb  kreśląc  kreski lub  kółka

………..5+5=10a  może  3 lub  11, który  wynik  poprawny ?

3. Czy 5+5 = 3 ? Liczby tygodniowe ; działania, własności

4. Kiedy 5 + 5 = 11 i   5 * 5 = 35  ? Następna dziwna arytmetyka.

____Arytmetyki inne niż nasza

……………………..Dziwne, szczególne  liczby

5. Liczby  geometryczne ( wielokątne, piramidalne ).

6. Liczby  boskie, magiczne .

7. Zbiory szczególnych liczb

8. Szczególne liczby ; 1 , 0 , złota liczba

9. Kilka informacji o znanej niby liczbie pi

10. Tajemnicze liczby : e , i

11. Ciekawe, mało znane liczby

12. Podzielność liczb ; cechy  podzielności

13. Zero nie tylko w matematyce

14. Rodzaje  liczb :  pierwsze, doskonałe i inne______

……………….I  znowu   5 + 5 = 1 (mod 9),  5 + 5 = 4 (mod 6)

15. Kongruencje, twierdzenia, zastosowania

16. Zadania na zastosowanie kongruencji

17. Zastosowanie kongruencji w szkole

18. Arytmetyka modularna


_________++++_____Dla  dociekliwych

1. Co  to  jest  liczba ?  Zbiór  liczb  naturalnych.

2. Konstrukcja zbioru liczb całkowitych, wymiernych

3. Konstrukcja zbioru liczb rzeczywistych

4. Czy są liczby inne niż rzeczywiste

5. Liczby hiperzespolone