wizyt

Przepraszam  zainteresowanych  moją  stroną, ale  nastąpiła  awaria

i  strona jest w przebudowie

Moja droga do matematyki.wwwbelfer tel.14 690 8761

Dziękuję Dyrekcji firmy Control  Process, Panom, Marianowi Wiatr, Wojciechowi Wiatr, Tomaszowi Wiatr, za moje “komputerowo-internetowe życie“, oraz informatykom firmy, w tym Panu Tomaszowi Krawczykowi, za zredagowanie tej strony.                              Moja największa życiowo-zawodowa porażka