Urzędnicy Ministerstwa Edukacji Narodowej

Urzędnicy MEN-u, ludzie odpowiedzialni za stan NAUKI, czy macie rozeznanie jaki  jest poziom nauczania w polskich szkołach.
Przed kilku miesięcy z ciekawością przeczytałem temat konferencji w ODN, w którym pojawiło się słowo ” ewaluacja “. Niedouczony, zacząłem zastanawiać się, co ono oznacza. Żaden termin różniący się o jedną czy kilka liter, nie odpowiadało kontekstowi tematu konferencji. Gdy sięgnąłem do słownika wyrazów obcych, zacząłem śmiać się sam do siebie. Dawno temu, jako wizytator metodyk matematyki hospitowałem lekcje nauczycieli,sprawdzałem wyniki nauczania w poszczgólnych klasach,nie wiedziałem, ze dokonywałem ewaluacji. Obecnie pomysłowi urzędnicy oświaty wymyślili termin, ewaluacja, ale poziom nauczania w konkretnej klasie, konkretnej szkole,nikt nie określi (na znanym mi terenie i według mojej wiedzy).

Były v-ce min.oświaty (o tym wyżej) zaskoczony informacją, że gimnazjaliści zdają maturę,zdumiony rzekł, to niemożliwe!”
Rok temu, ucieszyła mnie  wyczytana w jakieś gazecie wiadomość, że Rodzice uczniów jednej ze szkół średnich zaskarżyli dyrekcję szkoły za “niski poziom nauczania”. Wydawało mi się, że nastąpi lawina takich pretensji. I co? I nic.
Prawdopodobnie,kilka miesięcy temu,Rektorzy paru uczelni stwierdzili “poziom wiedzy nowo przyjętych studentów,jest niski”.I co? I nic.Cisza.

Dokąd prowadzi “giertychowska droga” ?  Urzędnicy,z Panią minister edukacji K.Hall na czele,są zadowoleni.Daleko dno? 

Abp J.Życiński

Comments are closed.